Producten

Welkom


NEEM BOOM

Met de FINESSE EN DE KRACHT VAN DE NATUUR


Dat de natuur vele zeer nuttige planten voort heeft gebracht zal geen nieuws zijn maar wanneer de eigenschappen van de Neem boom bestudeerd worden dan zal het zeker verbazing wekken dat deze boom in Europa zo weinig bekendheid geniet. Zeker nu het Eco-systeem van onze planeet onder grote druk staat is het zinvol om meer en beter gebruik te maken van de krachtige middelen die de natuur ons zelf biedt. Zoals vaak het geval is, biedt de natuur hierbij niet alleen een effectief middel maar is er ook gezorgd voor een adequate afbraak van de restproducten zodat het Eco-systeem niet onnodig belast wordt.

De Neemboom is één van de planten waar wij eigenlijk niet om heen kunnen. Vele toepassingen zijn bekend en worden in India al sinds mensenheugenis gebruikt voor mens, dier en plant.

Met ingang van 1 augustus 2018 is onze webwinkel gesloten. Graag willen wij onze klanten en alle andere bezoekers van onze website bedanken voor hun interesse in de geweldige eigenschappen van de Neem boom producten.